GWARANCJA


Wszystkie produkty Kłosok wykonują mistrzowie złotnictwa z wieloletnim doświadczeniem.

Zanim przesyłka zostanie wysłana, każdy produkt przechodzi gruntowną kontrolę, aby zagwarantować Państwi najwyższą jakość.

W trosce o wszystkich naszych klientów produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją w przypadku wystąpienia wad fizycznych.
Szanowny kliencie, pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Producent gwarantuje, iż dostarczane produkty są wolne od wad fizycznych. W przypadku wykrycia takich wad w okresie gwarancyjnym, zostaną one usunięte na warunkach określonych w niniejszej gwarancji:
  • Gwarancja obejmuje wady produktu wynikające z winy producenta
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, czyli wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania produktów oraz naturalnego zużycia wyrobu ( na przykład uszkodzeń łapek trzymających brylanty, zgubienia brylantu, wygięcia elementów biżuterii poprzez przypadkowe uderzenie, zerwania łańcuszka w biżuterii)
  • Gwarancę uznajemy na podstawie dowodu zakupi oraz certfikatu/certyfikatów dołączonych przy zakupie.