qty: 0 item(s), total: 0,00
Klosok - firma jubilerska
Regulamin hurtowy

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU (sklep)

Postanowienia wstępne
1. Poniższy tekst stanowi regulamin internetowego katalogu zamówień (sklep) prowadzonego pod adresem www.klosok.com.pl. Operatorem sklepu jest Firma Jubilerska Kłosok s.c.., z siedzibą w Rybniku,. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Firma Jubilerska Kłosok s.c., zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.klosok.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

5.Internetowy katalog zamówień przeznaczony jest dla obsługi kontrahentów handlowych – sklepy jubilerskie , hurtownie, dystrybutorzy.
Informacje o Sprzedawcy
Firma Jubilerska Kłosok s.c.
ul. Gliwicka 16
44-200 Rybnik, Polska
telefon: +48/32/ 4224518
fax: +48/32/ 4238355
NIP: 642-283-14-36

REGON: 278168050

Santander Bank Polska S.A.

Swift code: WBKPPLPP

nr konta PLN: 57 1090 1766 0000 0001 2019 8430

nr konta EURO: PL 27 1090 1766 0000 0001 2019 8485


Przyjmowanie zamówienia
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.klosok.com.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.
Gwarancja i certyfikaty
1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają rękojmii za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych lub reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*,

* rękojma podstawa prawna:
- kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami)
Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia
1. Klient może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu przesłania zamówienia do realizacji.

  1. Klient może zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 324224518 lub e-mailem, pod adresem [email protected]
    3. Nie można dokonać anulowania zamówienia, które jest w trakcie realizacji , zostało już zrealizowane lub wysłane.

4. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie, w których dokonano na życzenie Klienta zmian (opisanych w dziale Zwrot zamówionego towaru tego regulaminu), a które są już w zaawansowanym etapie produkcji.
Ceny i waga produktów
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich bez podatku VAT lub w Euro.
2. Cena podana przy każdym produkcie zł/szt jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta pod warunkiem, iż klient nie dokonuje żadnych zmian / modyfikacji w zamawianym produkcie oraz zamówiony towar jest dostępny na magazynie tj. oznaczony: „wysyłka do 3 dni roboczych”

3. Cena podana przy produktach oznaczonych „na zamówienie” nie jest wiążąca i może się różnić. Produkty „na zamówienie” są produkowane na podstawie zamówienia i wyceniane w odniesieniu do aktualnych cen surowca.

4. Prezentowane wagi produktów na gr mają charakter orientacyjny i są ściśle uzależnione od: wagi kamieni, rozmiaru, wprowadzonych zmian przez klienta, itp.

5. Prezentowane ceny produktów, których kalkulacja zależna jest od wagi są orientacyjne. Końcowa wartość zamówienia jest zawsze wyliczana na podstawie rzeczywistego gotowego już zamówienia do wysyłki. Podstawą wyliczenia końcowej wartości jest rzeczywista waga gotowych zamówionych produktów na gr.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w przypadku znaczących różnic w wadze kamieni lub w przypadku modyfikacji produktu przez klienta.

7. Zaznaczamy, iż wszystkie prezentowane ceny są cenami hurtowymi podstawowymi.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

9.Od podanych cen udzielane są rabaty do max 20% ustalane indywidualnie w zależności od wartości zamówienia.
Faktury
1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączona jest Faktura VAT.
Terminy realizacji zamówień
1.Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a Klient wybrał opcję płatności za pobraniem lub kartą płatniczą, towar wysyłany jest drugiego dnia roboczego po wpłynięciu zamówienia.

3. W przypadku, gdy zamówiony towar jest dostępny w zasobach sklepu – a klient wybrał opcję płatności przelewem lub e-Przelewem, wysłanie produktu następuje drugiego dnia roboczego po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
4. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski, pokrywa Klient zgodnie z cennikiem podanym w sklepie.
5. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient. (koszty tych wysyłek są ustalane indywidualnie zgodnie z aktualnym cennikiem spedytora).

* z wyjątkiem zamówień na biżuterię z brylantami, z kamieniami o konkretnej, rzadkiej charakterystyce. Wówczas, w niektórych przypadkach, okres oczekiwania może się wydłużyć– o czym Klient zostanie poinformowany.

Termin realizacji towarów na zamówienie: od 15 do 20 dni roboczych

 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
7. Przesyłki dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, powinny dotrzeć do 6 dni roboczych po dniu ich nadania

Uszkodzenia przesyłek
1. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmii, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
2. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności, Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm pakowej.
3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia - nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z Firma Jubilerska Kłosok s.c., pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
4. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.
Dokonywanie płatności
1. Sklep honoruje cztery formy płatności:

a – opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub na poczcie.

b – karta kredytowa/ePrzelew – zapłata realizowana przez płatności.pl, w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.

c – przekaz/przelew - na rachunek sklepu: Santander Bank Polska SA. Swift code: WBKPPLPP nr konta PLN:  57 1090 1766 0000 0001 2019 8430, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.

2. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunktach „b” i „c”, brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.


Zwrot zamówionego towaru
1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Przepis ten nie dotyczy zamówień odbieranych przez Klienta we wskazanym sklepie należącym do Firmy Jubilerskiej Kłosok. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów wskazanej powyżej ustawy. W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Klienta. Przed tą chwilą, Klient może zrezygnować z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji

2. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.

3. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa i jego pozytywną opinią.

4. Zwrot produktów w powyższym trybie odbywa się na na koszt klienta!

5. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 14 dni od daty doręczenia towaru Klientowi

6. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

8. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

9. Zwrotowi standardowo nie podlegają wyroby, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie Konsumenta dokonano:

a. Grawerunków

b. Zmian kamieni

c. Korekty rozmiaru

d. Nietypowych zestawień materiałów

10. Biżuteria z wprowadzonymi na życzenie Konsumenta zmianami, czy z grawerunkiem może podlegać zwrotowi wyłącznie po każdorazowym pisemnym potwierdzeniu takiej możliwości przez obsługę sklepu. W takim wypadku Konsument ponosi koszty doprowadzenia wyrobu do stanu sprzed wprowadzenia zmian.
Reklamacje
1. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi, należy wysłać go do siedziby firmy na adres:
Firma Jubilerska Kłosok s.c.
ul. Gliwicka 16
44-200 Rybnik
z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy.

2. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero faktury, a na osobnej kartce opis wady.
3. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
5. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Firma Jubilerska Kłosok s.c. skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji, lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, tym samym zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail lub adres domowy.

5.

ZGODA

 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.)

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………..

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celu możliwości dopełnienia realizacji usługi.


Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w sklepie internetowym.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
6. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.
7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
Firma jubilerska i sklep jubilerski KLOSOK w mieście Rybnik oferuje następujące wyroby jubilerskie: biżuteria srebna, biżuteria według własnego projektu, pomysłu, z kamieniami naturalnymi, biżuteria artystyczna, biżuteria z kamieniami naturalnymi, srebro z kamieniami naturalnymi, pierścionki, kolczyki, naszyjniki, łańcuszki, wisiorki, spinki, bransoletki, krzyżyki srebrne z kamieniami naturalnymi, złoto, biżuteria złota, pierścionki zaręczynowe, brylanty, pierścionki z brylantami, biżuteria z brylantami, obrączki ślubne, złote obrączki, kolczyki złote, wisiorki złote, łańcuszki, kolie, naszyjniki złote, kolie złote.

Facebook
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.